Культурологія - Історія і теорія світової культури XX століття - В.В.Багацький, Л.І.Кормич 2004Передмова

Частина перша (1900 - 1945 рр.)

Розділ перший. Культурна мотивація політико-соціальних змін у світі на початку ХХ століття

Чим ми зобов’язані ХІХ століттю?

Нарешті про ХХ ст., і остаточно

«Некалендарний початок століття»

«Пройдисвіти історії» на чолі тоталітарних режимів

«Червоне десятиліття» як переддень Другої світової війни

Рекомендована література

Розділ другий. Розвиток інтелекту

Успіхи науки

Що таке освіта?

Рекомендована література

Розділ третій. Оновлення методів і напрямків розвитку мистецтва

Модернізм як художній метод

Нова художня мова літератури...

Нова художня мова літератури Австрії

Нова художня мова літератури Німеччини

Нова художня мова літератури Росії

Нова художня мова літератури України

Нова художня мова літератури Франції

Нова художня мова літератури Італії

Нова художня мова літератури Англії

Нова художня мова літератури Сполучених Штатів Америки

Образотворче мистецтво взагалі...

Живопис зокрема

Досягнення в скульптурі

Еволюція театру

Шлях до нової музики...

Шлях до нової музики. Джаз

Кінематограф — «фотографії, що рухаються»

Архітектура як літопис світу

Рекомендована література

Частина друга (1945-2000 рр.)

Розділ перший. Характерні особливості культури другої половини XX століття

Основні напрямки розвитку прогресу

Соціальні й економічні наслідки науково-технічної революції (НТР)

Філософська антропологія

Теорія постіндустріального суспільства

«Нові філософи»

Неоконсерватизм і «нові праві»

Неофрейдизм

Рекомендована література

Розділ другий. Вплив соціального і технічного прогресу на духовну культуру

Наслідки прогресу

Ілюзія прогресу

Катастрофічний стан екології

Загальне і національне в культурах країн Сходу і Заходу

Негритюд як альтернатива расизму білих

Масова культура як панацея

Контркультура як інтегральне явище

Культурологія

Футурологія

Конфліктологія

Рекомендована література

Розділ третій. Творчі течії у мистецтві

Постмодернізм у контексті світової культури

Художні течії і напрямки в літературі...

Художні течії і напрямки в літературі Франції

Художні течії і напрямки в літературі Сполучених Штатів Америки

Художні течії і напрямки в літературі Англії

Художні течії і напрямки в літературі Німеччини

Художні течії і напрямки в літературі Росії

Художні течії і напрямки в літературі України

Художні течії і напрямки в літературі Японії

Художні течії і напрямки в літературі Китаю

Художні течії і напрямки в літературі. Література вимислу

Художні течії і напрямки в літературі. «Апостоли» літератури постмодернізму

Художні течії і напрямки в літературі. Література Шотландії

Художні течії і напрямки в літературі. Постмодернізм як неокласицизм

Образотворче мистецтво: живопис

Скульптура малих форм

Архітектура - це будинок, в якому живе людство

Архітектура малих форм

Апологія декоративно-ужиткового мистецтва

Музичне мистецтво. Його течії і напрямки...

Музичне мистецтво. Його течії і напрямки. Рок-музика: витоки і розвиток

Музичне мистецтво. Його течії і напрямки. «Культура растафарі» і «круті хлопці»

Музичне мистецтво. Його течії і напрямки. Музичний стиль «етно-поп»

Музичне мистецтво. Його течії і напрямки. Глобалізація популярної музики: хіп-хоп і техно та кислотний хаус

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності...

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Італії

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Японії

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Франції

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Данії

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Англії

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Німеччини

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Польщі

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності Сполучених Штатів Америки

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності СРСР, а потім Росії

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності України

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності. Авторське кіно деяких з цих режисерів

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності. Кінематограф постмодернізму

Кіномистецтво. Видатні режисери сучасності. Яким кіно цих режисерів поступово стає

Театральне мистецтво

Рекомендована література

Розділ четвертий. Східна Європа: занепад культури в 40-х, початок її відродження в кінці 80-х років

Занепад культури

Необхідність подолання догматизму і схоластики у дослідженнях суспільствознавців східноєвропейських країн

Культурне відродження: повернення народові імен і творів видатних діячів культури

Роль культури в становленні нових незалежних держав Східної Європи

Рекомендована література

Розділ п’ятий. Культурний потенціал людства

Освіта. Якою вона потрібна всім?

Чи наука стала культурною діяльністю?

Деякі аспекти правової культури Заходу і Сходу

Тенденції до інтернаціоналізації культури

Значення міжнародного культурного і наукового обміну

Засоби масової інформації (ЗМІ) чи засоби маніпуляції?

Все на продаж, або комерціалізація мистецтва

Культурний імперіалізм, або проблеми глобалізації в культурному вимірі

Вклад ХХ ст. у скарбницю світової культури (як висновок)

Рекомендована література