Культура

Статті з терорії та історії культури

Українознавство: навчальний посібник - Михайличенко Олег 2021

Культура Давньої Русі - В. М. Даренська 2012

Історія української культури - О. Ю. Павлова 2012

Українська та зарубіжна культура - М. В. Кордон 2010

Теорія культури - Олексій Панич 2009

Історія світової та української культури - В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко 2006

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Історія української культури - Бердій Т.С. 2011

Загальна теорія культури - Олександр Івашина 2008

Навчально-методичний посібник з культурології - Чабан Н.І. 2007

Українознавство - Курс лекцій - Половець В.М. 2006

Теорія культури та масова культура - Джон Сторі 2005

Культурологія - Історія і теорія світової культури XX століття - В.В.Багацький, Л.І.Кормич 2004

КУЛЬТУРОЛОГІЯ - навчальний посібник

Культурологія — галузь гуманітарного знання, пов'язана з вивченням сутності, закономірностей і динаміки розвитку культури. Культурологія як метамова культури розглядає в єдності та взаємозв'язку матеріальну і духовну культуру, а також культуру людських відносин.