Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ОКСИДИ НІТРОГЕНУ


Позитивну валентність Нітроген виявляє у сполуках з Оксигеном — оксидах. При цьому особливістю Нітрогену є те, що він утворює оксиди, які відповідають усім теоретично можливим валентностям від 1 до 5 (зовнішній енергетичний рівень атома Нітрогену містить п’ять електронів). Відповідно існують наступні оксиди нітрогену: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5.

Одержання оксидів нітрогену — один з етапів виробництва нітратної кислоти.

При дуже високих температурах, які розвиваються, наприклад, в електричній дузі, або під час розряду блискавки, або в полум’ї палива, яке спалюється, азот може вступати в реакцію з киснем, утворюючи оксид нітрогену (II) — безбарвний газ:

Під час горіння аміаку в кисні оксиди не утворюються (див. рівняння вище). Однак введенням каталізатора можна змінити напрямок реакції, у даному випадку шляхом окиснення аміаку до NO:

Уже при кімнатній температурі NO сполучається з киснем повітря, утворюючи оксид нітрогену (IV) — газ бурого кольору: