Хімія - універсальний довідник

ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ


Під час утворення механічної суміші взаємодії між речовинами — компонентами суміші відсутні, тому речовини фізично можуть змішуватися у будь-яких кількісних співвідношеннях.

Утворення хімічної сполуки в результаті хімічної реакції відповідно до закону сталості складу вимагає певних співвідношень речовин, що вступають у реакцію.

Розчинення є фізико-хімічним процесом взаємодії речовин, що мають і фізичні, і хімічні ознаки, тому при утворенні розчинів речовини можуть взаємодіяти у змінних, але обмежених відношеннях. Ці обмеження визначаються властивостями компонентів розчину.

Розчин, що перебуває у рівновазі з речовиною, яка розчиняється, називається насиченим. Рівновага має місце, коли в контакті з розчином знаходиться розчинена речовина, наприклад, у вигляді осаду. Концентрація речовини в насиченому розчині є властивістю речовини, що називається її розчинністю.

Розчинність залежить, звичайно, не тільки від природи речовини, що розчиняється, але і від розчинника, адже будь-яка взаємодія — це взаємне відношення один до одного учасників процесу.

Існують речовини з необмеженою взаємною розчинністю. Так, змішуються у будь-яких співвідношеннях із водою сульфатна й оцтова кислоти, етиловий спирт. Для цих речовин, мабуть, говорити про розчинність немає потреби, тому що вони не утворюють насичених розчинів.

Розчинність речовин залежить від температури.