Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ЕЛЕКТРОЛІЗ ВОДИ


Електроліз води — окисно-відновний процес розкладу води з утворенням водню і кисню.

На катоді відбувається відновлення води з утворенням іонів ОН- і молекул Н2:

На аноді здійснюється окиснення води з утворенням молекул О2 і іонів Н+ :

Дія електричного струму призводить до окисно-відновної реакції

Електроліз води — один із промислових способів добування водню і кисню.