Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

ЕНТРОПІЯ


Ентропію можна охарактеризувати, як ступінь безладдя (невпорядкованості) системи. Ентропію речовини прийнято відносити до стандартних умов: до тиску р = 101 325 Па (1 атм) і, зазвичай, до температури 298 К (25 °С).

Ентропія 1 моль речовини у стандартному стані називається стандартною молярною ентропією. Її позначають S°298.

Одиниця виміру ентропії речовини — джоуль на кельвін-моль (Дж/(К•моль). Наприклад, для реакції


Збільшення ентропії (ΔS > 0) сприяє реакції розкладу води.