Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ


Тепловий ефект реакції залежить від початкового і кінцевого станів системи і не залежить від шляху реакції (закон Гесса). Наприклад:

Кількість теплоти, яка виділяється під час спалювання метану СН4, не залежить від того, протікає реакція за одну стадію чи за дві (рис. 35).


Рис. 35. Кількість теплоти, виділеної під час спалювання метану.


Енергетичні розрахунки зазвичай відносять до стандартних умов:

Під стандартною молярною ентальпією утворення речовини ΔH°утв.298 розуміють ентальпію реакції утворення 1 моль речовини з простих речовин у стандартних умовах. Одиниця виміру стандартної ентальпії утворення речовини — кілоджоуль на моль (кДж/моль).

Стандартна молярна ентальпія утворення простої речовини, стійкої у стандартних умовах, дорівнює нулю.

Нижче подано ентальпію утворення для деяких речовин.

Наведемо розрахунок ентальпії реакції, використовуючи дані ентальпії утворення речовин.