Хімія - універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ РЕАКЦІЇ. ЕНТАЛЬПІЯ РЕАКЦІЇ


Кількість теплоти Q, яку передали системі, йде на зміну її внутрішньої енергії ΔUі на здійснення системою роботи* W проти зовнішніх сил (зовнішнього тиску р) (рис. 32):Рис. 32. Робота, яку виконує хімічна система проти зовнішнього тиску (поршень невагомий).


Вуглекислий газ, який виділяється при взаємодії карбонату кальцію із хлоридною кислотою, тисне на поршень і зрушує його на величину ΔV:

Під час ізохорного процесу (ΔV = 0, W = 0) тепловий ефект реакції визначається зміною внутрішньої енергії системи ΔU:

Під час ізобарного процесу тепловий ефект реакції визначається зміною ентальпії системи ΔH:

Якщо реакція екзотермічна (зменшення енергії системи ΔН < 0 (рис. 33); якщо реакція ендотермічна (збільшення енергії системи), ΔН > 0 (рис. 34).


Рис. 33. Зміна ентальпії системи в екзотермічній реакції.Рис. 34. Зміна ентальпії системи в ендотермічній реакції.


* Роботу позначають символом W замість символу А.