Хімія - універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛИ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІЧНИХ РЕЧОВИН


Властивості кристалічних речовин визначаються типом кристалічної ґратки (табл. 5).

Таблиця 5

Тип кристалічної ґратки і властивості речовин


Ґратка

Структурна частинка

Зв’язок між частинками

Температура плавлення

Міцність

зв’язку

Електропровідність

Механічні властивості

Молекулярна

Молекула

Міжмолекулярний

Низька

Мала

Діелектрики

Крихкість

Атомно-ковалентна

Атом

Ковалентний

Висока

Велика

Діелектрики, напівпровідники

Дуже велика твердість

Атомно-металічна

Атом

Металічний

Великий діапазон значень

Велика

Провідники

Твердість, ковкість, пластичність

Іонна

Іон

Іонний

Висока

Велика

Діелектрики

Твердість, крихкість