Хімія - універсальний довідник

ПЕРЕВІР СВОЇ ЗНАННЯ

ПРЕДМЕТ ХІМІЇ


Які фізичні та хімічні явища і процеси позначені цифрами?


ХІМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ


Назвіть хімічні елементи, позначені символами, або запишіть символи названих елементів, відсотковий вміст яких в організмі людини зазначено на малюнку.

КІЛЬКІСНІ СПІВВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ


Поясніть дослід М. В. Ломоносова (1748 р.) і напишіть рівняння реакції, яке відбулося у цьому досліді.

КИСЕНЬ


1. Заповніть схему, написавши формули конкретних речовин.

Позначення: Е — хімічний елемент, М — метал, неМ — неметал, n — валентність.


2. Використовуючи схему «Хімічні властивості кисню», напишіть рівняння відповідних реакцій

3. Напишіть рівняння реакцій, які відповідають схемі, вкажіть умови їх проведення

ВОДЕНЬ


Використовуючи схему «Застосування водню у промисловості», напишіть рівняння відповідних реакцій

ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ


Напишіть хімічні формули і рівняння реакцій до схеми «Хімічні властивості води»


Позначення: М — метал, неМ — неметал.

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК


1. Конкретизуйте схему «Класифікація неорганічних речовин», записавши формули речовин


Позначення: Е — хімічний елемент, М — метал, неМ — неметал, R — кислотний залишок, р — розчинні, нр — нерозчинні.


2. Конкретизуйте схему «Оксиди та їх хімічні властивості», записавши формули речовин і відповідні рівняння реакцій.

Позначення: Е — хімічний елемент, М — метал, неМ — неметал, R — кислотний залишок.


3. Конкретизуйте схему «Кислоти та їх хімічні властивості», записавши формули речовин і відповідні рівняння реакцій. Вкажіть забарвлення індикаторів у розчині кислот.

Позначення: М — метал, R — кислотний залишок.


4. Доповніть і конкретизуйте схему «Склад і хімічні властивості кислот».


Позначення: Е — хімічний елемент, М — метал.


5. Конкретизуйте схему «Генетичний зв’язок класів неорганічних речовин», записавши формули речовин.

Позначення: М — метал, неМ — неметал, R — кислотний залишок.


6. Конкретизуйте схему «Генетичний зв’язок класів неорганічних речовин», записавши формули речовин.

Позначення: М — метал, неМ — неметал, R — кислотний залишок.


7. Конкретизуйте схему хімічних перетворень, записавши формули речовин і відповідні рівняння реакцій.

Позначення: М — метал, неМ — неметал, R — кислотний залишок.

ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ


Заповніть таблицю на основі даних, наведених у першій графі.


A+B → AB

1) AB → A+B

2) ABC → A+B+C

AB+C → A+CB

AB+CD → CB+AD

Тип хімічної реакції





Приклади рівнянь хімічної реакції





БУДОВА АТОМА


Класифікуйте речовини, виходячи із типу хімічного зв’язку в них:

СН4, KCl, CS2, Н2, F2, S8, HBr, CaO, Н2O, CaF2, CH3Cl, РН3, Аl2O3

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА


Вставте пропущені слова в текст схеми, яка відображає будову періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва і періодичність зміни їх властивостей.

Номер періоду = ...    Номер групи = ... на зовнішньому

енергетичному рівні атома

ГАЛОГЕНИ


1. Використовуючи схему «Перетворення галогенів (Наl) та їх сполук», напишіть рівняння відповідних реакцій.


2. Напишіть рівняння реакцій, які відповідають перетворенням:

ЛУЖНІ МЕТАЛИ


Використовуючи схему «Перетворення натрію і його сполук», напишіть рівняння відповідних реакцій.

ЕЛЕКТРОЛІТИ


Використовуючи діаграму, напишіть рівняння дисоціації для конкретних речовин 1-6 і формули речовин-неелектролітів 7-10.


Позначення: Е — хімічний елемент, М - металічний елемент, R — кислотний залишок.

ВІД НАТРІЮ ДО АРГОНУ


Заповніть таблицю, узагальнюючи відомості про вищі оксиди і гідроксиди хімічних елементів 3-ого періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва.


Символ

2311Na

2412Mg

27 13Al

2814Si

3115P

3218S

3517Cl

40 18Ar

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня

Формула вищого оксиду









Характер хімічних властивостей вищого оксиду









Формула гідроксиду









Характер хімічних властивостей гідроксиду









ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


1. Використовуючи схему «Сірка і її сполуки», напишіть молекулярні рівняння реакцій 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, повні і скорочені іонні рівняння реакцій 5, 9, 10, 11, 12, 13. Поясніть окисно-відновний процес, який відповідає рівнянням реакцій 1, 2, 8.


2. Використовуючи схему «Азот і його сполуки», напишіть рівняння реакцій (1-13). Поясніть окисно-відновні процеси, позначені зірочкою.


3. Використовуючи схему «Фосфор і його сполуки», напишіть рівняння реакцій 1-9. Поясніть окисно-відновні процеси, позначені зірочкою.


4. Використовуючи схему «Вуглець і його сполуки», напишіть рівняння реакцій 1-16.


5. Використовуючи схему «Силіцій і його сполуки», напишіть рівняння реакцій 1-9.


ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


Напишіть рівняння реакцій, які відповідають наступним перетворенням:

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


1. Використовуючи схему «Загальні хімічні властивості металів», напишіть рівняння реакцій 1-8. Поясніть окисно-відновні процеси, позначені зірочкою.

Позначення: М — метал, неМ — неметал, R — кислотний залишок.


2. Використовуючи схему «Алюміній і його сполуки», напишіть рівняння реакцій 1-9.


3. Використовуючи схему «Кальцій та його сполуки», напишіть рівняння реакцій 1-14.


4. Використовуючи схему «Залізо та його сполуки», напишіть рівняння   реакцій 1-18.

УЗАГАЛЬНЮЮЧА СХЕМА ДО КОРОТКОГО КУРСУ


Наведіть приклади застосування продуктів хімічного виробництва.