Хімія - універсальний довідник

КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ

РІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ


Хімічний процес як перетворення одних речовин в інші описується за допомогою рівняння хімічної реакції.

При складанні рівняння варто враховувати, що число атомів кожного елемента зліва і справа повинно бути однаковим (адже в рівнянні вказано знак рівності), тому перед формулами речовин-реагентів і речовин-продуктів ставляться числові коефіцієнти. У доборі коефіцієнтів і полягає проблема складання рівнянь хімічних реакцій, якщо, звичайно, відомі їхні продукти.