Хімія - універсальний довідник

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ВУГЛЕВОДНІ У ПРИРОДІ


Людство споживає близько 7,5 млрд. т вуглеводнів щорічно. їх джерелом служать (приблизно в рівних кількостях) нафта і вугілля, удвічі менше використовується природний газ.

Насправді лише природний газ складається практично тільки з вуглеводнів, головним чином із найпростішого серед них — метану. Залежно від родовища склад природного газу може змінюватися.

Природний газ застосовується, в основному, як паливо. Він є також основною сировиною у виробництві водню:

Значно різноманітніший вуглеводневий склад нафти, який також залежить від родовища.

Сполуки, які утворюють органічну масу вугілля, є високомолекулярними структурами різного складу. Загальновідоме уявлення про вугілля, як про майже чистий вуглець, дуже відносне.

Практично з чистого вуглецю складається кокс. Його одержують при повільному нагріванні вугілля без доступу повітря до -1000 °С. При цьому великі молекули, які входять до складу вугілля, руйнуються. Утворюються порівняно низькомолекулярні (тобто з порівняно малою молекулярною масою) і тому леткі речовини, найважливішими представниками яких є бензол і його гомологи.