ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

3. Нейтралізація

3.2. Титрування кислот і основ

Проведення титрування


Для визначення концентрації кислоти або лугу потрібне таке приладдя:


- піпетка для відмірювання певного об’єму кислоти або основи невідомої концентрації;

- бюретка для вимірювання розчину відомої концентрації;

- Колба Ерленмейера (зі зразком) для розміщення відміряного об’єму розчину, що визначається, невідомої концентрації.

Після додавання відповідного індикатора для титрування у випробовуваний розчин з бюретки краплями додають розчин відомої концентрації, поки не відбудеться потрібна зміна забарвлення. Витрати розчину вимірюють і записують.

Приклад. Етанову кислоту з невідомою концентрацією титрують 0,1-М-розчином їдкого натру в присутності фенолфталеїну як індикатора.

Відомі величини:

✵ концентрація розчину їдкого натру (лугу): сЛ = 0,1 моль/л;

✵ використаний об’єм розчину їдкого натру: V Л = 25 мл;

✵ відміряний об’єм етанової кислоти: VK = 10 мл.

Розрахунок концентрації ск:

✵ витрачена хімічна кількість їдкого натру в розчині:

n Л = сл ∙ V Л = 0,1 моль/л ∙ 25 ∙ 10-3 л = 2,5 ∙ 10-3 моль.

Оскільки в розчині їдкий натр продисоціював повністю, то ця хімічна кількість відповідає використаній хімічній кількості гідроксид-іонів. Вони у свою чергу вступають у реакцію з такою самою хімічною кількістю іонів гідроксонію, які утворюються з такої ж хімічної кількості етанової кислоти. Тому:

Використовуючи молярну масу етанової кислоти, можна розрахувати також масову концентрацію — титр (Т):

М (етанова кислота) = 60 г/моль;

Т = 60 г/моль ∙ 0,25 моль/л = 15 г/л.