ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

1. Характеристики хімічної рівноваги


Багато хімічних реакцій оборотні. В якому напрямі вони проходитимуть залежить від наявних умов, наприклад, від температури.

1.1. Реакції рівноваги


В оборотних реакціях за певних і постійних умов можуть проходити як пряма, так і зворотна реакції.

Приклад. Суміш газоподібного йоду і водню реагує при підвищеній температурі, утворюючи гідроген йодид.

Н2 (r) + І2 (r) → 2 НІ (r).

При цьому швидкість реакції поступово знижується до постійних значень (умовно до нуля) (крива 1).


Проте повної взаємодії речовин не відбувається, оскільки при тій самій температурі гідроген йодид розкладається на йод і водень (крива 2):

У результаті обох реакцій через певний час настає кінцевий стан, при якому всі речовини, що беруть участь у реакції, знаходяться в певних співвідношеннях.

Запам’ятайте: цей стан називають хімічною рівновагою.

Реакцію, в якій як початкові речовини, так і продукти реакції через певний час досягають сталого кількісного співвідношення, називають реакцією рівноваги.

Реакції рівноваги записують з двома стрілками: