ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

4. Каталіз


Багато реакцій, які відповідно до енергетичних передумов повинні відбуватися спонтанно, не починаються або проходять дуже повільно.

Приклад. Для процесу утворення газоподібної води з водню і кисню при 25 °С енергія Гіббса реакції ∆G°298 = —229 кДж/моль. Проте суміш водню і кисню може зберігатися як завгодно довго, реакція за цих умов між ними не відбувається.

Причина в дуже високій енергії активації цієї реакції, що потрібна для забезпечення реакційної здатності цих речовин.

Деякі речовини можуть впливати на швидкість реакції.

Речовину, яка підвищує швидкість реакції, але сама при цьому не витрачається, називають каталізатором.

Приклад. Якщо пропустити газоподібний водень через дрібнодисперсний порошок платини, він розжарюється, і водень мимоволі спалахує в присутності кисню повітря.

Каталізатор забезпечує зниження енергії активації і, відповідно, збільшення швидкості реакції.


Дія каталізатора ґрунтується на тому, що він з одним із реагентів утворює реакційно-здатний проміжний продукт. Проміжний продукт реагує далі з іншим реагентом і вивільняє (регенерує) каталізатор.