ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

3. Вираження швидкості реакції

3.2 . Порядок реакції


На основі теорії зіткнення для різних типів молекулярних реакцій можна записати вирази для швидкості реакції:

Константа k — константа швидкості реакції.

Через спільний вплив різних чинників на швидкість реакції результати експериментів часто не відповідають теоретичним припущенням. Тому певна реакція описується експериментально виведеним рівнянням (виразом) швидкості реакції:

x + y + z = n — порядок реакції.

Приклад.


Рівняння для швидкості реакції

Наприклад

1

ν = k ∙ с(А)

Радіоактивний розпад

2

2

ν = k ∙ с(А) ∙ с(В)

ν = k ∙ с2(А)

Н2 + І2 → 2 НІ

2NO 2 → N2O4


Реакції 1-го порядку порівняно рідкісні. Вони відбуваються лише з речовинами, які розпадаються на складові частини без впливу інших речовин.

Проте певні бімолекулярні реакції можна описати рівняннями 1-го порядку, якщо концентрація одного реагенту порівняно з концентрацією іншого реагенту дуже велика й під час реакції практично не змінюється.

Такі реакції називають реакціями псевдопершого порядку.

Приклад. Водний розчин кристалічного фіолету (кристал-віолету) (трифенілметанові барвники) знебарвлюється гідроксид-іонами:

Цей процес відповідає реакції 1-го порядку, якщо концентрація гідроксид-іонів порівняно з кристалічно фіолетовим (кристал-віолетом) дуже велика й може розглядатися як незмінна.