ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

3. Вираження швидкості реакції


Згідно з теорією зіткнення, збільшення вдвічі кількості частинок реагенту в певному об’ємі веде до збільшення кількості зіткнень вдвічі і, відповідно, до збільшення швидкості реакції вдвічі. При збільшенні втричі концентрації частинок відбувається збільшення швидкості реакції втричі і т. д.

3.1. Молекулярність реакції


Реакції, в яких від початкових речовин беруть участь частинки лише одного виду, називають мономолекулярними реакціями:

А → В + С.

Проте велика кількість реакцій відбувається тому, що в зіткненнях між собою реагують дві частинки різних речовин:

А + В → AB.

Реакцію, в якій відбувається зіткнення двох видів частинок, називають бімолекулярною реакцією.

Увага: назва «молекулярна» не означає, що відповідні частинки є лише молекулами. Це можуть бути і атоми, і іони.

Швидкість мономолекулярної реакції прямо пропорційна концентрації частинок: v ~ с(А).

Швидкість бімолекулярної реакції прямо пропорційна концентрації обох видів частинок:

Якщо для перебігу реакції повинно відбутися одночасне зіткнення1 більше двох частинок, то швидкість реакції виражається добутком усіх концентрацій частинок:

Увага: ці рівняння передбачають, що не всі зіткнення між частинками викликають реакцію.


1 Одночасне зіткнення більше двох частинок маловірогідне. Такі реакції проходять низку проміжних стадій.