ДОВІДНИК З ХІМІЇ

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ

3.Іонні реакції

3.7. Поліприєднання


У реакції поліприєднання відбувається електрофільне приєднання молекул спирту за полярними подвійними зв’язками.

Якщо кожен із реагентів має по дві функціональні групи, то з цих двох мономерів утворюються довголанцюгові похідні поліприєднання.

Приклад. Ізоціанати вступають у реакцію з двохатомними спиртами, утворюючи поліуретани:

Молекули з двома функціональними групами утворюють ланцюгові термопласти, молекули з трьома функціональними групами — просторові реактопласти.

Увага: поліприєднання на відміну від поліконденсації відбувається без утворення низькомолекулярного побічного продукту.