ДОВІДНИК З ХІМІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

8.Вуглеводи

8.3. Олігосахариди


Молекули найважливіших олігосахаридів, які складаються з двох моносахаридних структурних елементів, мають назву дисахариди. Вони зберігають деякі типові властивості моносахаридів: кристалічні, розчинні у воді та солодкі на смак.

Структура дисахаридів


Об’єднання двох молекул моносахаридів відбувається через їхні циклічні форми. При цьому атом Оксигену сполучає два атоми Карбону циклічних форм різних молекул.

Мальтоза (солодовий цукор) складається з двох залишків (структурних ланок) а-глюкози, в якій аномерний атом Карбону (С-1) однієї молекули глюкози сполучений кисневим містком з атомом Карбону, що лежить «навпроти» (С-4) другої молекули глюкози:


У мальтозі одна зі структурних ланок глюкози може розривати кільце на аномерному атомі Карбону. Тому, через альдегідну групу, яка утворюється, цей цукор має відновлювальні властивості.

Сахароза (тростинний цукор) утворюється комбінацією α -глюкози і β -фруктози. Зв’язок між обома структурними ланками поєднує два аномерних атоми Карбону (1-2-об’єднання):


Якщо в дисахариді обидва аномерних атоми Карбону сполучені між собою, то обидва кільця не можуть розірватися. Тому сахароза не має відновлювальних властивостей.

Цукри з 1-4-об'єднанням (наприклад, мальтоза) мають відновлювальні властивості. Окрім цього вони мають здатність до мутаротації. Цукри з об’єднанням аномерних атомів Карбону (наприклад, сахароза) не мають відновлювальних властивостей і не схильні до мутаротації.