Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ


РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. Неорганічні речовини

Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі

Тема 2. Органічні речовини

Вуглеводи

БІЛКИ


РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. Клітина

Цитологія — наука про будову і функції клітини

Клітинні мембрани

Тема 2. Цитоплазма, її компоненти

Склад цитоплазми

Тема 3. Клітина як цілісна система

Життєвий ЦИКЛ КЛІТИНИ

Обмін речовин та енергії


РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. Неклітинні форми життя

Віруси

Тема 2. Тканини багатоклітинних організмів

Тканини рослин

Тканини тваринного організму

Тема 3. Організм як рівень організації живої природи

Органи багатоклітинних рослин

Тема 4. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Класифікація форм розмноження

Нестатеве розмноження

Статеве розмноження

Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів

Онтогенез

Тема 6. Спадковість і мінливість організмів

Тема 7. Закономірності мінливості

Мутаційна мінливість

Тема 8. Селекція та біотехнологія

Генетичні основи селекції організмів


РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Тема 1. Екологічні умови існування організмів

Основні середовища існування організмів

Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми

Види

Популяції

Екологічні системи

Тема 3. Людина і біосфера

Біосфера та її межі

Роль живих організмів у перетворенні біосфери

Кругообіг речовин у біосфері


РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 1. Основи еволюційного вчення

Становлення еволюційних поглядів

Основні положення вчення Ч. Дарвіна

Синтетична теорія еволюції

Пристосованість

Макроеволюція

Докази еволюції

Закономірності еволюції

Тема 2. Історичний розвиток органічного світу