Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ПЕРЕДМОВА


ВСТУП

Рівні організації живої матерії

Основні ознаки живого організму


БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

Хімічні елементи

Неорганічні речовини

Білки

Вуглеводи

Ліпіди

Нуклеїнові кислоти

Аденозинтрифосфатна кислота (АТФ)

Тестові завдання


БУДОВА КЛІТИНИ

Плазматична мембрана (плазмолема)

Транспорт речовин

Цитоплазма та клітинні органели

Ендоплазматична сітка

Лізосоми

Вакуолі

Мітохондрії

Пластиди

Рибосоми

Клітинний центр

Ядро

Клітинний цикл

Мітоз

Мейоз

Тестові завдання


ОБМІН РЕЧОВИН У КЛІТИНІ

Енергетичний обмін

Пластичний обмін

Біосинтез білків

Фотосинтез

Тестові завдання


РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Розмноження організмів

Нестатеве розмноження

Вегетативне розмноження

Статеве розмноження

Ембріональний розвиток тварин

Дроблення

Гаструла

Органогенез

Тестові завдання


ГЕНЕТИКА ТА СЕЛЕКЦІЯ

Закономірності успадкування ознак

Методи генетичних досліджень

Хромосомна теорія спадковості

Моногібридне схрещування. Закони Менделя

Дигібридне схрещування

Взаємодія генів

Зчеплене успадкування

Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю


МІНЛИВІСТЬ

Неспадкова мінливість

Спадкова мінливість


ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

Селекція рослин

Методи селекції

Селекція тварин

Селекція мікроорганізмів

Тестові завдання


СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ


ВІРУСИ

Тестові завдання


Царство Дроб'янки

Бактерії

Ціанобактерії

Тестові завдання


Царство Рослини

Тканини рослинного організму

Органи рослин

Корінь

Тестові завдання

Пагін

Тестові завдання

Квітка

Плід

Розмноження насінних рослин

Тестові завдання


Нижчі спорові рослини — водорості

  Відділ Зелені водорості

  Відділ Діатомові водорості

  Відділ Бурі й червоні водорості

Тестові завдання


Вищі спорові рослини

  Відділ Мохоподібні

  Відділ Плауноподібні

  Відділ Хвощеподібні

Тестові завдання


Насінні рослини

  Відділ Голонасінні

  Відділ Покринасінні, або Квіткові

Тестові завдання


Царство гриби

Гриби

Лишайники

Тестові завдання


Царство Тварини

Підцарство Найпростіші, або Одноклітинні

  Тип Саркомастигофори

  Тип Інфузорії

Тестові завдання


Підцарство Багатоклітинні

  Тип Губки

  Тип Кишковопорожнинні

Тестові завдання


  Тип Плоскі черви

  Тип Круглі черви

  Тип Кільчасті черви

Тестові завдання


  Тип Молюски

Тестові завдання


  Тип Членистоногі

Тестові завдання


  Тип Хордові

  Підтип Безчерепні

  Підтип Черепні

  Надклас Риби

  Клас Кісткові риби

Тестові завдання


  Клас Земноводні, або Амфібії

Тестові завдання


  Клас Плазуни, або Рептилії

Тестові завдання


  Клас Птахи

Тестові завдання


  Клас Ссавці, або Звірі

Тестові завдання


БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ЛЮДИНА В СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Поняття про здоров'я і хвороби людини


ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Особливості будови клітин

Хімічний склад клітини

Структурна і функціональна організація клітин

Основні життєві властивості клітин

Тканини

  Епітеліальна тканина

  Сполучна тканина

  М'язова тканина

  Нервова тканина

Органи. Фізіологічні та функціональні системи

Тестові завдання


ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА

Кісткова та хрящова тканини

Будова і ріст кісток

З’єднання кісток

Будова скелета людини

Будова і функції м'язів

Фізичні властивості м'язів

Робота м'язів

Стомлення м'язів

Рухова активність і здоров'я

Тестові завдання


КРОВ І КРОВООБІГ

Внутрішнє середовище організму. Функції і склад крові

Будова серця людини

Серцевий цикл

Рух крові по судинах

Лімфатична система. Лімфообіг та його значення

Тестові завдання


ДИХАННЯ

Будова і функції органів дихання

Дихальні рухи


ТРАВЛЕННЯ

Будова і функції органів травлення

Тестові завдання


ОБМІН РЕЧОВИН І ЕНЕРГІЇ

Обмін білків

Обмін вуглеводів

Обмін жирів

Обмін неорганічних речовин

Вітаміни


ВИДІЛЕННЯ

Будова і функції органів виділення

Утворення сечі

Нервова і гуморальна регуляція сечоутворення

Тестові завдання


ШКІРА

Функції шкіри

Будова шкіри

Участь шкіри в терморегуляції організму людини


РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ

Нервова регуляція

Гуморальна регуляція. Залози внутрішньої секреції

Тестові завдання


СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

Зорова сенсорна система

Слухова сенсорна система

Орган рівноваги (вестибулярний апарат)

Нюхова сенсорна система

Смакова сенсорна система

Тестові завдання


РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

Чоловічі статеві органи

Жіночі статеві органи

Дозрівання статевих клітин

Онтогенез. Запліднення і розвиток зародка

Тестові завдання


БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Рефлекси

Виникнення та функції мови

Фізіологічна природа мислення

Пам'ять

Сон та сновидіння

Темперамент і характер


ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Екологічні фактори

Абіотичні фактори

Біотичні фактори

Антропічні фактори

Взаємодія факторів

Поняття «вид» та «популяція»

Критерії виду

Основні властивості популяцій

Властивості і типи біогеоценозів

Правило екологічної піраміди

Властивості біосфери

Структура біосфери

Кругообіг речовин і енергії в біосфері

Охорона природи

Тестові завдання


ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

Еволюційні уявлення в додарвінівський період

Чарльз Дарвін і його теорія еволюції


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

Боротьба за існування

Природний добір

Відносна пристосованість організмів

Мікроеволюція

Способи видоутворення

Макроеволюція

Докази еволюції

Ембріологічні докази еволюції

Порівняльно-анатомічні і морфологічні докази еволюції


ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

Походження життя

Розвиток органічного світу

Архейська ера

Протерозойська ера

Палеозойська ера

Мезозойська ера

Кайнозойська ера

Розвиток тваринного світу

Розвиток органічного світу

Тестові завдання


ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 1

ВАРІАНТ 2

ВАРІАНТ З

ВАРІАНТ 4

ВАРІАНТ 5

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДО ТРЕНУВАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ


ЛІТЕРАТУРА

Використовуючи сайт ви погоджуєтесь з правилами користування

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Ми приєднуємось до закону про авторське право в цифрову епоху DMCA прийнятим за основу взаємовідносин в площині вирішення питань авторських прав в мережі Інтернет. Тому підтримуємо загальновживаний механізм "повідомлення-видалення" для об'єктів авторського права і завжди йдемо на зустріч правовласникам.

Копіюючи матеріали во повинні узгодити можливість їх використання з авторами. Наш сайт не несе відподвідальність за копіювання матеріалів нашими користувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна (CC BY-SA 4.0) та GNU Free Documentation License (GFDL)

© 2008-2024