Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Клітина людського організму: будова і функції.

Процеси життєдіяльності клітин людського організму.

Рівні організації організму людини.

Будова і функції клітини.

Каріотип людини. Хромосомні хвороби.

Молекулярні основи спадковості і мінливості.

Структура гена з кодуючими і некодуючими нуклеотидними послідовностями ДНК.

Біологічні основи репродукції людини.

Генетичний код людини.

Закономірності успадкування ознак.

Домінантні і рецесивні ознаки людини.

Основні положення хромосомної теорії спадковості.

Близнюковий метод дослідження.

Цитогенетичний метод дослідження.

Популяційно-статистичний метод дослідження.

Біохімічний метод дослідження.

Генеалогічний метод дослідження.

Метод дерматогліфіки.

Домінантні і рецесивні ознаки людини.

Летальні і сублетальні гени.

Спадковість зчеплена зі статтю.

Домінантний тип успадкування.

Аутосомно-рецесивний тип успадкування.

Полігенний тип успадкування.

Значення, будова і функції тканин.

Закономірності росту і розвитку дитячого організму.

Значення опорно-рухового апарату. Загальні відомості про скелет.

Форма, будова, хімічний склад кісток.

Ріст, розвиток і сполучення кісток.

Частини скелета: хребетний і грудна клітка, будова і функції.

Будова і функції верхніх і нижніх кінцівок.

Будова і функції черепа. Вікові особливості черепа

Загальна будова скелетних м"язів.

Скоротність як основна властивість скелетних м’язів.

Будова, форма, прикріплення м’язів.

Будова і функції м’язів голови і тулуба.

Будова і функції верхніх і нижніх кінцівок м’язів.

Динамічна і статична робота м’язів

Розвиток мускулатури і моторики у дітей.

Значення і функції крові. Кров як компонент внутрішнього середовища організму.

Плазма крові, склад, осмотичний тиск, гемоліз.

Будова і функції еритроцитів.

Будова і функції лейкоцитів.

Захисні властивості крові. (Фагоцитоз. Імунітет. Формування імунних властивостей в процесі розвитку дитини).

Будова і функції тромбоцитів

Зсідання крові.

Значення переливання крові. Групи крові.

Утворення і склад лімфи. Лімфатична система.

Органи серцево-судинної системи.

Форма, положення, будова і функції серця.

Будова і функції судинної системи.

Велике і мале коло кровообігу.

Особливості кровообігу у плода.

Робота серця. Цикл серцевої діяльності.

Нервова і гуморальна регуляція серцевої діяльності.

Рух крові по судинам.

Регуляція руху крові по судинах.

Гігієна серцево-судинної системи.

Значення органів дихання.

Будова органів дихання.

Життєва ємність легень.

Механізм дихання.

Легенева вентиляція.

Дихання при м’язовій діяльності.

Газообмін у легенях і тканинах.

Штучне дихання.

Рефлекторна і гуморальна регуляція дихання.

Гігієна органів дихання.

Значення і суть процесів травлення.

Травлення в ротовій порожнині. Гігієна порожнини рота і зубів.

Механізм слиновиділення. Ковтання.

Травлення в порожнині шлунка.

Травлення в тонкій кишці.

Травлення в дванадцятипалій кишці.

Жовч, роль жовчі в травленні.

Особливості кишечника у дітей.

Механізм всмоктування.

Зміна харчових решток у товстій кишці.

Обмін речовин і енергії в дитячому організмі.

Обмін білків.

Обмін жирів.

Обмін вуглеводів.

Обмін води і мінеральних солей.

Вітаміни їх значення для організму.

Основний і загальний обмін речовин і енергії.

Будова і функції шкіри.

Теплорегуляція.

Будова і функції нирок.

Сеча, її склад та виведення з організму

Значення залоз внутрішньої секреції.

Поняття про гормони. Механізм дії гормонів

Будова і функції щитовидної залози.

Будова і функції прищитовидних залоз.

Будова і функції гіпофіза.

Будова і функції надниркових залоз.

Будова і функції вилочкової залози

Будова і функції епіфіза.

Будова і функції підшлункової залози

Будова і функції статевих залоз.