Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009Передмова

Частина І. Загальна біологія

1. Структура і основні методи досліджень. Наукові поняття біології

2. Хімічний склад живих організмів. Біологічно важливі речовини

3. Клітина - структурно-функціональна одиниця живих організмів. Будова і життєдіяльність клітин

4. Обмін речовин і перетворення енергії в організмі

5. Віруси

6. Організм як цілісна саморегульована біологічна система

7. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

8. Спадковість і мінливість організмів

9. Генетика людини

10. Основи селекції і біотехнології

11. Основи екології

12. Людина і біосфера

13. Еволюційне вчення

14. Історичний розвиток органічного світу

Частина IІ. Ботаніка

1. Ботаніка - наука про рослини

2. Особливості будови рослин

2.1. Будова клітини рослин

2.2. Рослинні тканини

2. Особливості будови рослин - 2.3. Вегетативні та репродуктивні органи рослин

2.3.1. Корінь, особливості його будови та функцій

2.3.2. Пагін, особливості його будови та функції

2.3.3. Листок - бічна частина пагона

2. Особливості будови рослин

2.4. Квітка, плід, насінина

2.5. Вегетативне розмноження рослин у природі та господарстві людини

2.6. Рослина - цілісний, інтегрований організм. Взаємозв'язок її органів

3. Водорості

3.1. Загальні ознаки, різноманітність та особливості поширення

3.2. Відділ Зелені водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення (на прикладі хламідомонади, хлорели, вольвоксу, спірогіри та улотрикса)

3.3. Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

3.4. Відділи Бурі та Червоні водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

3.5. Роль водоростей у природі та житті людини

4. Вищі спорові рослини

4.1. Відділ Мохоподібні

4.2. Відділ Плауноподібні

4.3. Відділ Хвощеподібні

4.4. Відділ Папоротеподібні

4.5.1. Клас Хвойні

4.6.1. Клас Двосім'ядольні

4.6.2. Клас Односім'ядольні

5. Гриби

6. Лишайники

Частина ІІІ. Зоологія

1. Зоологія - наука про тварин

2. Підцарство одноклітинні тварини, або найпростіші

3. Підцарство багатоклітинні тварини

4. Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі

5. Тип Плоскі черви

5.1. Клас Сисуни (Трематоди)

5.2. Клас Стьожкові черви (Цестоди)

6. Первиннопорожнинні, або Круглі черви

7. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки

7.1. Клас Багатощетинкові черви

7.2. Клас Малощетинкові черви

7.3. Клас П'явки (медична п'явка)

8. Тип Молюски, або М'якуни

8.1. Клас Черевоногі, або Слимаки

8.2. Клас Двостулкові

8.3. Клас Головоногі

9. Тип Членистоногі

9.1. Клас Ракоподібні

9.2. Клас Павукоподібні

9.3. Клас Комахи

10. Тип Хордові

10.1. Клас Ланцетники

10.2. Надклас Риби

10.3. Клас Земноводні

10.4. Клас Плазуни

10.5. Клас Птахи

10.6. Клас Ссавці

Частина ІV. Біологія людини

1. Біологія та структура тіла людини

2. Тканини людського організму

3. Внутрішнє середовище організму: кров, тканинна рідина, лімфа

4. Роль ендокринної системи в забезпеченні життєдіяльності людини

5. Основні уявлення про нервову систему, її значення в регуляції та узгодження функцій оргнанізму людини, його взаємодії з середовищем

6. Опорно-рухова система людини, її функції і значення

7. Регуляція роботи м'язів. Механізми скорочення м'язових клітин

8. Кров і кровообіг

9. Склад, утворення і функції лімфи. Лімфатична система, лімфообіг

10. Дихання

11. Травлення та обмін речовин в організмі людини

12. Виділення

13. Шкіра

14. Розмноження і розвиток людини

15. Сенсорні системи

16. Вища нервова діяльність

17. Сон і стан бадьорості

18. Поняття про особистість

19. Людина розумна - біологічний вид

Тести

Загальна біологія

Ботаніка

Зоологія

Біологія людини