ГІДРОБІОЛОГІЯ

ПЕРЕДМОВА


1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ГІДРОБІОЛОГІЯ"

1.1. Тематичний план та розподіл навчального часу

1.2. Програмний матеріал блоків змістовних модулів


2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Блок 1.Гідробіологія як наука

Тема 1. Предмет та завдання "Гідробіології" як науки

Тема 2. Життєві форми гідробіонтів


Блок 2. Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів

Тема 1. Роль світла в житті гідробіонтів

Тема 2. Газообмін гідробіонтів


Блок 3. Біологічна продуктивність водних екосистем

Тема 1. Структура та функціональні особливості гідроекосистем

Тема 2. Відтворення біологічних ресурсів гідросфери


3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


4. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА


КАРТКА ТЕСТУВАННЯ


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА