Біологія, довідник для абітурієнта

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ З БІОЛОГІЇ

ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ

СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК


НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ, ПРОКАРІОТИ

  ВІРУСИ

  БАКТЕРІЇ ТА ЦІАНОБАКТЕРІЇ


РОСЛИНИ

  ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

  ЕГЕТАТИВНІ ТА ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН

ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ

ТВАРИНИ

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я


ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

  ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

  ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

  ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

  ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ