КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Передмова

Вступ

Предмет астрономії. Підрозділи астрономії

Загальна картина будови Всесвіту

Виникнення і розвиток астрономії

Частина І.ОСНОВИ СФЕРИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

ОСНОВИ СФЕРИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

Розділ 1.НЕБЕСНА СФЕРА. СИСТЕМИ НЕБЕСНИХ КООРДИНАТ

1.1.Зоряне небо. Сузір'я

1.2.Небесна сфера. Основні точки і кола на ній

1.3.Обертання небесної сфери. Кульмінації світил

1.4.Зоряна доба і зоряний час

1.5.Системи небесних координат

1.6.Кутова висота полюса світу над горизонтом

1.7.Висота світила в меридіані. Умови перебування світила над горизонтом

1.8.Астрономічна рефракція. Мерехтіння зір. Присмерки

1.9.Елементи сферичної геометрії

1.10.Паралактичний трикутник. Перетворення координат

1.11.Карти зоряного неба. Каталоги

1.12.Прецесія і нутація

Розділ 2. ЕЛЕМЕНТИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

2.1.Видимий річний рух Сонця на небі. Зоряний і тропічний рік

2.2.Пори року і теплові поясиХ

2.3.Сонячна доба. Сонячний час. Рівняння часу

2.4.Поясний, всесвітній і літній час

2.5.Ефемеридний (динамічний) і атомний час

2.6.Зв'язок між сонячним і зоряним часом

2.7.Астрономічні основи календаря. Типи календарів

2.8.Календарні ери. Хронологія

Розділ 3. РУХ СОНЦЯ. ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

3.1.Кутомірні інструменти. Астрономічні годинники. Служба часу

3.2.Визначення географічних координат спостерігача

3.3.Довжина дуги земного меридіана. Форма і розміри Землі

3.4.Рухома карта зоряного неба

3.5.Визначення моментів сходу і заходу світил

3.6.Визначення полуденної лінії. Сонячний годинник

3.7.Зоряний годинник

Частина ІI.КІНЕМАТИКА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 4.БУДОВА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ І РУХИ ПЛАНЕТ

4.1.Видимі рухи і конфігурації планет

4.2.Система світу Птолемея

4.3.Геліоцентрична модель світу

4.4.Пояснення видимих рухів планет. Рівняння синодичного руху

4.5.Утвердження геліоцентричного світогляду

4.6.Закони Кеплера. Елементи орбіт планет

4.7.Добовий паралакс. Масштаби Сонячної системи

4.8.Докази обертання Землі та її руху навколо Сонця

Розділ 5.РУХ МІСЯЦЯ. ЗАТЕМНЕННЯ

5.1.Видимий рух, конфігурації і фази Місяця

5.2.Орбіта Місяця. Драконічний місяць

5.3.Власне обертання Місяця. Лібрації)

5.4.Покриття світил Місяцем. Сонячні і місячні затемнення

5.5.Частота і періодичність затемнень

Частина ІІІ.ЕЛЕМЕНТИ НЕБЕСНОЇ МЕХАНІКИ І ДИНАМІКИ КОСМІЧНИХ ПОЛЬОТІВ

Розділ 6.ОСНОВИ НЕБЕСНОЇ МЕХАНІКИ

6.1.Закон всесвітнього тяжіння

6.2.Задача двох тіл

6.3.Узагальнений закон Кеплера. Визначення мас небесних тіл

6.4.Задача трьох і більше тіл

6.5.Поняття про збурений рух. Відкриття нових планет

6.6.Проблема стійкості Сонячної системи

6.7.Система Земля-Місяць: припливні ефекти

Розділ 7.ЕЛЕМЕНТИ КОСМОНАВТИКИ

7.1.Космічні швидкості

7.2.Елементи практичної космонавтики

7.3.Умови видимості штучного супутника Землі

7.4.Польоти космічних апаратів до Місяця і планет

7.5.Практичні здобутки космонавтики

Частина ІV.ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ АСТРОФІЗИКИ

Розділ 8.ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРЕТИЧНОЇ АСТРОФІЗИКИ

8.1.Електромагнітне випромінювання

8.2.Закони випромінювання і поглинання світла

8.3.Принципи астрофотометрії.Формула Погсона

8.4.Колориметрія. Фотометричні системи

8.5.Абсолютна зоряна величина. Світність зорі

8.6.Елементи теорії атомних спектрів

8.7.Ефекти Доплера, Зеемана і Штарка

8.8.Газові закони

8.9.Основи спектрального аналізу та його результати

8.10.Нетеплові механізми випромінювання

Розділ 9.ТЕЛЕСКОПИ

9.1.Загальні характеристики телескопів

9.2.Системи оптичних телескопів

9.3.Сонячні телескопи

9.4.Радіотелескопи і радіоінтерферометри

9.5.Телескопи 14-, УФ- та Х-діапазону

Розділ 10.МЕТОДИ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕБЕСНИХ ТІЛ

10.1.Приймачі випромінювання

10.2.Допоміжні прилади

10.3.Методи реєстрації енергії у позаоптичних діапазонах

10.4.Нейтринні і гравітаційно-хвильові детектори

Частина V.ФІЗИЧНА ПРИРОДА ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 11.СОНЦЕ

11.1.Основні параметри Сонця. Сонячна стала

11.2.Спектр і хімічний склад Сонця

11.3.Фотосфера

11.4.Хромосфера і корона Сонця. Сонячний вітер

11.5.Сонячна активність

11.6.Циклічність сонячної активності

11.7.Причина сонячної активності

11.8.Зв'язок між рівнем сонячної активності і земними явищами

11.9.Безпосереднє використання сонячної енергії

Розділ 12.ПЛАНЕТИ ТА ЇХНІ СУПУТНИКИ

12.1.Елементи фізики планет

12.2.Загальні характеристики планет

12.2.1.Меркурій

12.2.2.Венера

12.2.3.Система Земля-Місяць

12.2.4.Марс

12.2.5.Юпітер. Галілейові супутники

12.2.6.Сатурн

12.2.7.Уран

12.2.8.Нептун

12.2.9.Система Плутон-Харон.

Розділ 13.МАЛІ ПЛАНЕТИ, КОМЕТИ, МЕТЕОРИ І МЕТЕОРИТИ

13.1.Малі планети (астероїди)

13.2.Комети

13.3.Метеори і метеорні потоки

13.4.Метеорити

13.5.Астероїдна загроза

13.6. Зодіакальне світло і протисяйво

Частина VI.ФІЗИКА ЗІР І ТУМАННОСТЕЙ

Розділ 14.НОРМАЛЬНІ ЗОРІ

14.1.Відстані до зір

14.2.Маси, світності, радіуси і температури зір

14.3.Спектри зір. Спектральна класифікація

14.4.Діаграма «спектральний клас — світність»

14.5.Ефекти обертання, турбулентності, магнітного поля і атмосферної стратифікації елементів у спектрах зір

14.6.Фізичні умови у надрах зір. Моделі зір

14.7.Будова вироджених зір

14.8.Поняття про чорні діри

Розділ 15.ПОДВІЙНІ ЗОРІ І КРАТНІ ЗОРЯНІ СИСТЕМИ

15.1.Загальні характеристики кратних систем

15.2.Візуально-подвійні зорі

15.3.Затемнювано-подвійні зорі

15.4.Спектрально-подвійні зорі

15.5.Визначення мас компонентів подвійних систем

15.6.Особливості будови тісних подвійних систем

15.7.Невидимі супутники зір

Розділ 16.ПУЛЬСУЮЧІ ЗМІННІ ЗОРІ

16.1.Класифікація змінних зір

16.2.Цефеїди, ліриди і віргініди

16.3.Інші типи пульсуючих змінних

16.4.Елементи теорії зоряних пульсацій

Розділ 17.ЕРУПТИВНІ ЗМІННІ ЗОРІ

17.1.Карлики пізніх класів

17.2.Нові і новоподібні зорі

17.3.Карлики пізніх класів

17.4.Пульсари

17.5.Рентгенівські змінні зорів

Розділ 18.ФІЗИКА ТУМАННОСТЕЙ

18.1.Дифузна матерія в Галактиці. Міжзоряне поглинання світла

18.2.Туманності

18.3.Фізичні процеси в емісійних туманностях. Зони HIIх

18.4.Магнітні поля у міжзоряному середовищі. Космічні промені

Частина VII.ОСНОВИ ГАЛАКТИЧНОЇ І ПОЗАГАЛАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

Розділ 19.НАША ГАЛАКТИКА

19.1.Молочний Шлях. Галактичні координати

19.2.Поняття про методи зоряної статистики

19.3.Зоряні скупчення та асоціації

19.4.Власні рухи і променеві швидкості зір

19.5.Рух Сонячної системи. Обертання Галактики

19.6.Зоряні населення і підсистеми

19.7.Морфологічні властивості Галактики

Розділ 20.НАША ГАЛАКТИКА

20.1.Класифікація галактик

20.2.Відстані до галактик

20.3.Червоне зміщення в спектрах галактик

20.4.Фізичні властивості галактик

20.5.Ядра галактик і їхня активністьи

20.6.Радіогалактики і квазари

20.7.Розподіл галактик у просторі

Частина VIII.ПРОБЛЕМИ КОСМОГОНІЇ ТА КОСМОЛОГІЇ

Розділ 21.ПРОБЛЕМИ КОСМОГОНІЇ

21.1.Формування галактик

21.2.Ранні стадії еволюції зір

21.3.Відхід зорі від головної послідовності

21.4.Особливості еволюції зір малих мас. Утворення планетарних туманностей і білих карликів

21.5.Еволюція масивних зір. Наднові зорі. Утворення нейтронних зір та чорних дір

21.6.Особливості еволюції тісних подвійних систем

21.7.Елементи планетної космогонії

Розділ 22.ЕЛЕМЕНТИ КОСМОЛОГІЇ

22.1.Основні характеристики Всесвіту

22.2.Еволюція Всесвітуем

22.2.1.Народження Всесвіту. Сингулярність

22.2.2.Первинна плазма. Адронна і лептонна ери

22.2.3.Первинний нуклеосинтез. Ера випромінювання

22.2.4. Майбутнє Всесвіту

22.3.Інфляційна модель Всесвіту