АСТРОНОМІЯ - М. В. Головко 2018

Вступ

Як працювати з посібником

Частина 1. Космографія

§ 1. Що таке астрономія і навіщо вона потрібна

Розділ І. Вступ до астрономії

Тема 1.1. Зоряне небо й небесна сфера

§ 2. Зоряне небо, небесні світила і небесна сфера

§ 3. Сузір’я, видимі та абсолютні зоряні величини

§ 4. Системи небесних координат

§ 5. Зоряні мапи й каталоги небесних об’єктів

§ 6. Вигляд зоряного неба на різних широтах

Розділ II. Рух небесних світил та основи практичної космографії

Тема 1.2. Видимі рухи світил

§ 7. Обертання небесної сфери і зміна вигляду зоряного неба

§ 8. Видимі рухи Сонця, Місяця, планет

§ 9. ЗАКОНИ КЕПЛЕРА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Тема 1.2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ КОСМОГРАФІЇ

§ 10. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ПО НЕБЕСНИХ СВІТИЛАХ

§ 11. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ З АСТРОНОМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ. КАЛЕНДАРІ

Частина 2. Основи астрономії

§ 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Розділ І. Методи і засоби астрономії

Тема 1.1. Методи астрономічних досліджень

§ 2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЕБЕСНІ ОБ'ЄКТИ

§ 3. ОСНОВИ АСТРОФОТОМЕТРІЇ

§ 4. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ В АСТРОНОМІЇ

Тема 1.2. Засоби астрономічних досліджень

§ 5. ОПТИЧНІ ТЕЛЕСКОПИ

§ 6. РАДІОТЕЛЕСКОПИ ТА ТЕЛЕСКОПИ І ДЕТЕКТОРИ ДЛЯ НЕВИДИМОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

§ 7. ПРИЙМАЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ В АСТРОНОМІЇ

§ 8. АСТРОНОМІЧНІ ОБСЕРВАТОРІЇ

§ 9. АСТРОНОМІЯ З КОСМОСУ

Розділ ІІ. Елементи астрофізики

Тема 2.1. Фізика тіл Сонячної системи

§ 10. ЗЕМЛЯ І МІСЯЦЬ

§ 11. БУДОВА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

§ 12. Планети земної групи

§ 13. Планети-гіганти

§ 14. Карликові планети та малі тіла

§ 15. Космогонія Сонячної системи

Тема 2.2. Фізика зір і міжзоряного середовища

§ 16. Поняття зорі. Найближча зоря Сонце

§ 17. Джерела енергії Сонця

§ 18. Сонячна активність і її прояви на Землі

§ 19. Зорі та їх класифікація

§ 20. Подвійні, кратні та змінні зорі

§ 21. Утворення зір

§ 22. Кінцеві стадії еволюції зір

§ 23. Міжзоряне середовище

Розділ ІІІ. Елементи позагалактичної астрономії

Тема 3.1. Наша галактика

§ 24. Будова Галактики

§ 25. Розподіл речовини в Галактиці та її супутники

Тема 3.2. Галактики

§ 26. Типи галактик

§ 27. Великомасштабна структура Всесвіту

Розділ ІV. Елементи космології

Тема 4.1. Всесвіт як цілісне середовище життя

§ 28. Всесвіт як ціле

§ 29. Елементи сучасної космології

Частина 3. Космософія

§ 1. Вступ до наукової космософії

Розділ І. Коротка історія астрономії

Тема 1.1. Розвиток астрономічної науки в світі

§ 2. Астрономія в стародавньому світі

§ 3. Розвиток астрономії в середні віки

§ 4. Астрономія в XVІ — XX століттях

§ 5. Перспективи розвитку астрономії

Тема 1.2. Розвиток астрономічної науки в Україні

§ 6. Уявлення про Всесвіт у Київській Русі

§ 7. Астрономія в Україні у XV-XVIII ст.

§ 8. Перші астрономічні обсерваторії в України

§ 9. Астрономія в Національній академії наук України

Розділ ІІ. Астрономічні знання, наукова картина світу й світогляд

Тема 2.1. Астрономія і наукова картина світу

§ 10. Системи світу

§ 11. Астрономія і наукова картина світу

Тема 2.2. Астрономічні знання й світогляд

§ 12. Астрономія і світогляд

§ 13. Сучасні астрокосмічні міфи

Розділ ІІІ. Астрономія як складова культури

Тема 3.1. Космос в культурі

§ 14. Міфи і легенди про Всесвіт

§ 15. Астрономічна картина Середньовіччя

§ 16. Астрономія в культурі XVII — ХХ століть

Тема 3.2. Людина і Всесвіт

§ 17. Життя у Всесвіті

§ 18. Мультивсесвіт