Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

Передмова

ВСТУП. З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПОЗАГАЛАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

01.Предмет позагалактичної астрономії

02.Ранні дослідження позагалактичних туманностей

03.Острівні всесвіти чи населення Галактики?

04.Аргументи за та проти острівних систем

05.Цефеїди

06.Велика суперечка

07.Доведення Габблом позагалактичного розташування галактик

08.Бааде та шкала міжгалактичних відстаней

09.З історії становлення позагалактичної астрономії в СРСР та Україні

РОЗДІЛ 1. МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ

1.1.Молочний Шлях як галактика

1.2.Еволюція уявлень про структуру Молочного Шляху

1.3.Галактичні координати

1.3.1.Сферична галактична система координат

1.3.2.Циліндрична галактична система координат

1.4. Сучасні дані про структуру і фізичні властивості Молочного Шляху

1.4.1.Тонкий і товстий диски: розподіл зоряного населення

1.4.2.Тонкий і товстий диски: хімічний склад і вік населення

1.4.3.Положення та швидкість Сонця

1.4.4.Спіральна структура

1.4.5.Магнітне поле Галактики

1.4.6.Космічні промені

1.4.7.Балдж та центр Галактики

1.4.8.Гало

1.4.9.Модель Огородникова—Мілна кінематики Галактики

1.4.10.Корона та найближче оточення Галактики

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОПИС ГАЛАКТИК

2.1.Необхідність та складність морфологічної класифікації

2.2.Чинники, що впливають на класифікацію галактик, та вивчення їхньої морфології

2.3.Витоки класифікації

2.4.Морфологічна класифікація Габбла

2.5.Структурні утворення у галактиках

2.6.Деякі загальні властивості

2.7.Друга класифікація Габбла

2.8.Доповнення та модифікації габблівської класифікації

2.9.Інші класифікації галактик

2.10.Еволюційний та антиеволюційний погляди на габблівську послідовність

2.11.Класифікація спіральних рукавів

2.12.Особливості класифікації карликових галактик

2.13.Розмаїття галактик

2.14.Класифікація та червоне зміщення

2.15.Інтернет-ресурси зображень галактик

Розділ 3.ПОВЕРХНЕВА ФОТОМЕТРІЯ ГАЛАКТИК

3.1.Поверхнева яскравість галактик

3.2.Рання історія поверхневої фотометрії галактик

3.3.Чинники, що впливають на точність поверхневої фотометрії

3.3.1.Фон нічного неба

3.3.2.Спотворення зображення

3.3.3.Нуль-пункт шкали зоряних величин

3.4.Стандартні пакети програм

3.5.Подання результатів поверхневої фотометрії

3.5.1.Одновимірні профілі поверхневої яскравості

3.5.2.Форми ізофот галактик

3.6.Стандартні фотометричні параметри

3.7.Зменшення яскравості в еліптичних та S0-галактиках

3.8.Зменшення яскравості у спіральних галактиках

3.9.Профіль Серсика

3.10.Інші закони

3.11.Центральні області галактик

3.12.Закон Фрімана та галактики низької поверхневої яскравості

3.13.Релятивістський закон Толмена

3.14.Поверхнева яскравість та розподіл густини джерел

3.15.Поправки до зоряних величин

3.15.1.Поправки на поглинання

3.15.2.Еволюційна та Кпоправки

Розділ 4.ЦИФРОВІ ОГЛЯДИ НЕБА ТА АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

4.1.З історії створення каталогів галактик

4.2.Загальні характеристики оглядів та глибоких полів

4.3.Необхідність автоматизованої класифікації галактик

4.4.Оцифрування фотографічних оглядів неба

4.5.Цифрові огляди неба

4.6.Пошук ключових класифікаційних параметрів

4.7.Автоматизована морфологічна класифікація на базі ANN-алгоритму

4.8.Об'єктивні класифікації

РОЗДІЛ 5. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ ДО ГАЛАКТИК

5.1.Індикатори відстаней

5.2.Типи відстаней

5.3.Відстань за червоним зміщенням та закон Габбла

5.4.Відстані за цефеїдами

5.4.1.Історичні відомості

5.4.2.Цефеїди — пульсуючі зорі

5.4.3.Сучасні залежності період—колір—світність

5.4.4.Залежність від металічності

5.4.5.Ключовий проект на Космічному телескопі Габбла

5.4.6.Залежності період—світність для зір типу RR Ліри

5.5.Нові зорі як індикатор відстаней

5.6.Найяскравіші зорі

5.7.Кулясті скупчення

5.8.Функція світності планетарних туманностей

5.9.Лінійні розміри структур у галактиках

5.9.1.Діаметри галактик

5.9.2.Області Н II іонізованоговодню

5.9.3.Кільцеві структури та молекулярні

5.10.Абсолютні зоряні величини та класи світності

5.11.Наднові зорі

5.11.1.Класифікація наднових

5.11.2.Наднові типу Іа

5.11.3.Наднові Ia та революція у космології

5.11.4.Наднові типу ІІРс

5.12.Флуктуації поверхневої яскравості

5.13.Метод Таллі-Фішера

5.13.1 Варіанти залежності Таллі—Фішера

5.13.2.Теоретична залежність Таллі—Фішера

5.14.Методи Фабер—Джексона, фундаментальної площини та Dn-σ

5.15.Інші індикатори відстаней

РОЗДІЛ 6. ОБЕРТАННЯ І РОЗМІРИ ГАЛАКТИК

6.1.З історії відкриття обертання галактик

6.2.Визначення швидкості обертання

6.3.Визначення кута нахилу

6.4.Лінійні розміри галактик

6.5.Екстремальні відношення осей спіральних галактик

6.6.Напрямок обертання спіральних галактик

6.7.Криві обертання спіральних та неправильних галактик

6.8.Діаграми положення—швидкість та криві обертання

6.9.Криві обертання та проблема темної матерії

6.10.Моделі галактик за кривими обертання

6.11.Універсальні криві обертання

6.12.Універсальні криві обертання

6.12.Матеріальний та хвильовий погляди на походження спіралей

6.13.Форма спіральних рукавів

РОЗДІЛ 7. СВІТНІСТЬ ГАЛАКТИК

7.1.До поняття світності

7.2.Класи світності галактик

7.3.Поправки до значень видимих зоряних величин

7.4.Функція світності та функція густини галактик

7.5.Деякі приклади використання функції світності

7.6.З історії дослідження функції світності

7.7.Апроксимація Шехтера функції світності

7.8.Залежність функції світності галактики від її оточення

7.9.Прозорість дискових галактик

Розділ 8.МАСИ ГАЛАКТИК

8.1.З історії визначення мас галактик

8.2.Теорема про віріал

8.3.Визначення маси за профілем поверхневої яскравості

8.4.Зорі на кеплерівських орбітах (спіральні галактики)

8.5.Визначення маси за кривою обертання

8.6.Визначення маси дискових галактик за залежністю Таллі—Фішера

8.7.Маси галактик за рентгенівським газом

8.8.Визначення маси подвійних галактик

8.9.Визначення маси галактики за динамікою супутників

8.10.Метод «аргументу синхронізації» визначення маси Місцевої групи

8.11.Про можливу граничну малу масу галактик

8.12.Відношення маса—світність галактик

8.12.1.Загальні відомості

8.12.2.Відношення маса—світність для спіральних галактик

8.12.3.Відношення маса—світність для еліптичних галактик та фундаментальна площина

8.12.4.Загальні тенденції