Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 5

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ ДО ГАЛАКТИК

5.4.Відстані за цефеїдами

5.4.6. Залежності період—світність для зір типу RR Ліри

Хоча зорі типу RR Ліри як індикатор відстані важливі в межах лише Молочного Шляху та найближчих галактиках, наведемо приклад сучасних визначень залежності період— світність і для них. А. Солім та інші (2006) за вибіркою 538 зір у 15 кулястих скупченнях Великої Магеланової Хмари вивели таку залежність (див. рис. 5.6):

Тут МK — абсолютна зоряна величина у К-смузі. Як бачимо, значення коефіцієнта біля металічності є незначним порівняно з похибкою. Так само, як для класичних цефеїд, проблему залежності від металічності досі не вирішено.

Зауважимо, що досить значну кількість даних не було враховано (світлі точки на рис. 5.6). Тому недаремно за ранніми, менш точними дослідженнями (зокрема Шеплі), отримано стале значення (приблизно нульове для фотографічних величин) у межах похибки для абсолютної зоряної величини.

Рис. 5.6. Залежність абсолютної К-величини від періоду зір типу RR Ліри