АСТРОНОМІЯ - Навчальний посібник для профільної школи 2017

Вступ

Як працювати з посібником

Частина 1. Космографія

§ 1. Що таке астрономія і навіщо вона потрібна

Розділ І. Вступ до астрономії

Тема 1.1. Зоряне небо й небесна сфера

§ 2. Зоряне небо, небесні світила і небесна сфера

§ 3. Сузір’я, видимі та абсолютні зоряні величини

§ 4. Системи небесних координат

§ 5. Зоряні мапи й каталоги небесних об’єктів

§ 6. Вигляд зоряного неба на різних широтах

Розділ II. Рух небесних світил та основи практичної космографії

Тема 1.2. Видимі рухи світил

§ 7. Обертання небесної сфери і зміна вигляду зоряного неба

§ 8. Видимі рухи Сонця, Місяця, планет

Тема 1.3. Видимі рухи світил

§ 9. Орієнтування на місцевості по небесних світилах

§ 10. Визначення часу з астрономічних спостережень. Календарі

Частина 2. Основи астрономії

§ 1. Вступ. Предмет астрономії та його особливості

Розділ І. Методи і засоби астрономії

Тема 1.1. Методи астрономічних досліджень

§ 2. Джерела інформації про небесні об’єкти

§ 3. Основи астрофотометрії

§ 4. Спектральний аналіз в астрономії

Тема 1.2. Засоби астрономічних досліджень

§ 5. Оптичні телескопи

§ 6. Телескопи і детектори для невидимого випромінювання

§ 7. Приймачі випромінювання в астрономії

§ 8. Астрономічні обсерваторії

§ 9. Астрономія з космосу

Розділ ІІ. Елементи астрофізики

Тема 2.1. Фізика тіл Сонячної системи

§ 10. Земля і Місяць

§ 11. Будова Сонячної системи

§ 12. Закони Кеплера та їх застосування

§ 13. Планети земної групи

§ 14. Планети-гіганти

§ 15. Карликові планети та малі тіла

§ 16. Космогонія Сонячної системи

Тема 2.2. Фізика зір і міжзоряного середовища

§ 17. Поняття зорі. Найближча зоря Сонце

§ 18. Джерела енергії Сонця

§ 19. Сонячна активність і її прояви на Землі

§ 20. Зорі та їх класифікація

§ 21. Подвійні, кратні та змінні зорі

§ 22. Утворення зір

§ 23. Кінцеві стадії еволюції зір

§ 24. Міжзоряне середовище

Розділ ІІІ. Елементи позагалактичної астрономії

Тема 3.1. Наша галактика

§ 25. Будова Галактики

§ 26. Розподіл речовини в Галактиці та її супутники

Тема 3.2. Галактики

§ 27. Типи галактик

§ 28. Великомасштабна структура Всесвіту

Розділ ІV. Елементи космології

Тема 4.1. Всесвіт як цілісне середовище життя

§ 29. Всесвіт як ціле

§ 30. Елементи сучасної космології

Частина 3. Космософія

§ 31. Вступ до наукової космософії

Розділ І. Коротка історія астрономії

Тема 1.1. Розвиток астрономічної науки в світі

§ 2. Астрономія в стародавньому світі

§ 3. Розвиток астрономії в середні віки

§ 4. Астрономія в XVІ — XX століттях

§ 5. Перспективи розвитку астрономії

Тема 1.2. Розвиток астрономічної науки в Україні

§ 6. Уявлення про Всесвіт у Київській Русі

§ 7. Астрономія в Україні у XV-XVIII ст.

§ 8. Перші астрономічні обсерваторії в України

§ 9. Астрономія в Національній академії наук України

Розділ ІІ. Астрономічні знання, наукова картина світу й світогляд

Тема 2.1. Астрономія і наукова картина світу

§ 10. Системи світу

§ 11. Астрономія і наукова картина світу

Тема 2.2. Астрономічні знання й світогляд

§ 12. Астрономія і світогляд

§ 13. Сучасні астрокосмічні міфи

Розділ ІІІ. Астрономія як складова культури

Тема 3.1. Космос в культурі

§ 14. Міфи і легенди про Всесвіт

§ 15. Астрономічна картина Середньовіччя

§ 16. Астрономія в культурі XVII — ХХ століть

Тема 3.2. Людина і Всесвіт

§ 17. Життя у Всесвіті

§ 18. Мультивсесвіт

Відповіді на запитання для самоперевірки