Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина ІV - 2016

РОЗДІЛ 1. Лекції з дисциплін мовознавчого циклу і методики їх навчання

Т.П. Білоусова. Прагмалингвистика в современной лингвистической парадигме

Т.В. Боднарчук. Психолінгвістичні основи навчання іноземних мов та система вправ для формування іншомовної комунікативної компетентності учнів

Н.І. Дворницька. Філологія класичної старовини

В.О. Казимір. Funktionale Varietäten des Deutschen

Т.В. Калинюк. Phraseologismus und Phraseologie

Т.В. Кеба. Typology of the phonetic and phonological systems of the English and Ukrainian languages

Ю.А. Крецька. Das Substantiv

Т.В. Сторчова. Методика формування іншомовної компетентності в говорінні: діалогічне мовлення

Г.В. Фоміна. Die Integration der westgermanischen Großstämme im Frankenreich. Die Entwicklung des Schrifttums

РОЗДІЛ 2. Лекції з дисциплін літературознавчого циклу і методики їх навчання

І.Ю. Голубішко. Літературний процес доби Просвітництва в Англії

О.В. Кеба. Наратологія як теорія художньої розповіді

А.О. Лаврова. Поезія Оскара Вайльда

П.Л. Шулик. Титан давньоримського епосу