Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина ІІІ - 2015

РОЗДІЛ 1. Фондові лекції з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів ОКР «Бакалавр» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за напрямами підготовки 6.020303 Філологія*Мова і література (англійська); 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька); 6.020303 Філологія* Мова і література (російська)

П.Л. Шулик. Вступ в літературу середніх віків

І.Ю. Голубішко. Англійська література доби просвітництва

А.О. Лаврова. Література раннього російського романтизму

Т.В. Боднарчук. Система навчання іноземної мови

В.О. Казимір. Deutscher Wortakzent Schwerpunkte für Diskussion

Т.В. Калинюк. Didaktisierung der Phraseologie im DaF-Unterricht

Ю.А. Крецька. Der einfache Satz

Г.В. Фоміна. Vorgeschichte der deutschen Sprache

І.І. Гуменюк. English accentual structure

Г.А. Кришталюк. English Verb: Main Features and Classifications

РОЗДІЛ 2. Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР Спеціаліст з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальностями 702030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька); Мова і література (російська)

Т.В. Кеба. Особливості навчання іноземної мови у старших класах

РОЗДІЛ 3. Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР «Магістр» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальностями 8.02030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька)

О.В. Кеба. Інтертекстуальність у просторі літератури і літературознавства