Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина ІІ - 2014

РОЗДІЛ 1. Фондові лекції з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів ОКР «Бакалавр» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за напрямами підготовки 6.020303 Філологія*Мова і література (англійська); 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька); 6.020303 Філологія* Мова і література (російська)

П.Л. Шулик. Велич і трагедія життєвого і творчого шляху Овідія

І.Ю. Голубішко. Іспанська література ХVІІ століття. Драматургія

Р.М. Семелюк. Французька література XVII ст.

А.О. Лаврова. Література американського романтизму

И.Е. Боднар. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка

С.С. Петровская.Проблема стилистической синонимии

С.М. Федірко. Language and Country Studies

Г.В. Фоміна. Verwandschaftsbeziehungen der deutschen Sprache

Т.В. Боднарчук. Методика навчання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками

РОЗДІЛ 2. Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР Спеціаліст з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальностями 702030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька); Мова і література (російська)

В.С. Кшевецький. Імагологія як галузь порівняльного літературознавства

Н.В. Ситник. Basic translation transformations

Т.В. Кеба. Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетенції (ЛСК)

РОЗДІЛ 3. Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР «Магістр» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальностями 8.02030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька)

О.В. Кеба. Міфологічна критика в літературознавстві ХХ ст