Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина І - 2013

РОЗДІЛ 1. Фондові лекції з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів ОКР «Бакалавр» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за напрямами підготовки 6.020303 Філологія*Мова і література (англійська); 6.020303 Філологія* Мова і література (німецька); 6.020303 Філологія* Мова і література (російська)

П.Л. Шулик. ПОЕЗІЯ ВАГАНТІВ ЯК УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І.Ю. Голубішко. Іспанська література XVII століття. Поезія. Проза

А.О. Лаврова. Література угорського романтизму

Т.В. Мітроусова. Phonostylistics and phonetic expressive means and devices

Г.В. Фоміна. Einleitung in die deutsche Sprachgeschichte

Т.В. Боднарчук. Організація та забезпечення процесу навчання німецької мови у школі

РОЗДІЛ 2. Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР Спеціаліст з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальностями 702030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька); Мова і література (російська)

В.С. Кшевецький. Категорія інтертекстуальності в порівняльному літературознавстві

Н.В. Ситник. Translation and style

Т.В. Кеба. Проектне навчання у старших класах

РОЗДІЛ 3. Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР «Магістр» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальностями 8.02030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька)

О.В. Кеба.Тенденції розвитку новітнього літературознавства (XX ст. - поч. ХХІ ст.)