Золота колекція рефератів - 2018

ХІМІЯ

Д.І. Менделєєв

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УЯВЛЕНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК

ВОДА, ЩО ТВОРИТЬ ЖИТТЯ

ХЛОРИД НАТРІЮ

ПРОМИСЛОВЕ ОДЕРЖАННЯ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

ГІДРОЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЯ

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ

БЕНЗОЛ. ОДЕРЖАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ

АЦЕТОН

АЦЕТИЛЕН

ТАКІ РІЗНІ БАРВНИКИ

ПОЛІМЕРИ В МЕДИЦИНІ

ТВЕРДІ ГОРЮЧІ КОПАЛИНИ

НАФТА - БЕЗЦІННЕ ДЖЕРЕЛО СИРОВИНИ

РОЗЧИНИ В ОРГАНІЗМІ

ВІТАМІНИ - ДЖЕРЕЛО НАШОГО ЗДОРОВ'Я

ХІМІЧНА ДІЯ СВІТЛА

ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ

РЕЧОВИНИ ПОДРАЗЛИВОЇ Й ОТРУЙНОЇ ДІЇ

ДОБРИВА

ПАРФУМИ РУКАМИ ХІМІКА

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОТОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ

ФІЗИКА

НАУКОВО-TEXНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ДОСЯГНЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

РУХ У МІКРОСВІТІ

КВАНТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО МАГНІТ

РЕЧОВИНА В МАГНІТНОМУ ПОЛІ

ВПЛИВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ЗВ’ЯЗКУ ЕЛЕКТРИКИ З МАГНЕТИЗМОМ

ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ

ПРОВІДНІСТЬ ОРГАНІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

РЕНТГЕНІВСЬКЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПЛАЗМА

ЗБІЛЬШУВАЛЬНА ОПТИКА

ЛУПА

МІКРОСКОП

РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА В ПОВІТРІ

РАЦІОНАЛЬНЕ Й САКРАЛЬНЕ

АСТРОНОМІЯ

ЗІРКИ

ЕВОЛЮЦІЯ ЗІРОК

БІЛИЙ КАРЛИК

НЕЙТРОННА ЗІРКА

ЧОРНА ДІРА

ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

БУДОВА ВСЕСВІТУ

СОНЦЕ Й ГАЛАКТИКА

ТУМАННОСТІ

МЕТАГАЛАКТИКА

НАРОДЖЕННЯ ГАЛАКТИК

АСТРОМЕТРІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ДАВНЬОІНДІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

МИСТЕЦТВО Й НАУКА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

СОКРАТ І ПЛАТОН - ВИДАТНІ МИСЛИТЕЛІ АНТИЧНОСТІ

ІСТОРІЯ НАШОГО КАЛЕНДАРЯ

ФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА Й ПРАВО В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ІНКВІЗИЦІЯ

ТИТАНИ ВІДРОДЖЕННЯ

НОВГОРОДСЬКІ БЕРЕСТЯНІ ГРАМОТИ

РЕФОРМИ ІВАНА IV

БОРИС ГОДУНОВ

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ І ПРАВО РОСІЇ В XIV-XVI ст.

ЕПОХА ПЕТРА І: НАРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ФЛОТУ

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ПАВЛА І

ЕПІЗОДИ РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКОЇ ВІЙНИ: ОБОРОНА ПОРТ-АРТУРА

РЕВОЛЮЦІЯ 1905-1907 рр.

Л. ТРОЦЬКИЙ - РЕВОЛЮЦІОНЕР І ПОЛІТИК

ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ АВІАЦІЇ

РАДЯНСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКА ВІЙНА 1939-1940 рр.

ПЛАН «БАРБАРОССА»

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА

США Й ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА

КУЛЬТ ОСОБИСТОСТІ СТАЛІНА: ДЖЕРЕЛА, ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОСОБЛИВОСТІ

РАДЯНСЬКО-АФГАНСЬКА ВІЙНА

ОБ'ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ

ДАВНЯ ДЕРЖАВА ОРАТТА - КОЛИСКА СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

ІВАН МАЗЕПА ТА ПИЛИП ОРЛИК У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

РОЗБУДОВА УНР: ПЕРШІ КРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ОПОРУ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ГЕОГРАФІЯ

АВСТРАЛІЯ

АРГЕНТИНА

БРАЗИЛІЯ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

НІМЕЧЧИНА

ІНДІЯ

ІНДОНЕЗІЯ

ІСПАНІЯ

КАНАДА

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

НАСЕЛЕННЯ США

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ США

ФІЗИЧНА Й ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЯМАЙКА

ЛОНДОН

ПАРИЖ

ОКЕАН І ЙОГО РЕСУРСИ

ГОРИ

ВУЛКАНИ

ЗЕМЛЕТРУСИ

ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА СВІТУ

ДАВНЯ МЕСОПОТАМІЯ

РЕЛІГІЯ КЕЛЬТІВ

МІФОЛОГІЯ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ

АЦТЕКСЬКА МІФОЛОГІЯ

МІФОЛОГІЯ МАЙЯ

МІТРАЇЗМ

ЗОРОАСТРИЗМ

МИСТЕЦТВО РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

РАФАЕЛЬ САНТІ

ФЛАМАНДСЬКЕ МИСТЕЦТВО XVII ст.

ФРАНЦУЗЬКИЙ РОМАНТИЗМ (ЖИВОПИС)

ФРАНЦУЗЬКИЙ ІМПРЕСІОНІЗМ

УКРАЇНСЬКИЙ ЖИВОПИС КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX ст. В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ

ЕРМІТАЖ

АРХІТЕКТУРА XX ст.: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

ЖИВЕ МИСТЕЦТВО ТЕАТРУ

НЕБЕЗПЕЧНО ВІЛЬНИЙ СЕРГІЙ ПАРАДЖАНОВ

КЛАСИЧНИЙ ТЕАТР ІНДІЇ

ЯПОНСЬКИЙ ТЕАТР НО

НЕ ГРАТИ, А ЖИТИ НА СЦЕНІ

ГЕНІЙ КІНОМИСТЕЦТВА

УОЛТ ДІСНЕЙ

СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ РАХМАНІНОВ

ВОСЬМЕ ЧУДО СВІТУ

ТЕАТР ЛЕСЯ КУРБАСА - ЯВИЩЕ СВІТОВОГО МАСШТАБУ

БІОЛОГІЯ

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕУКАРІОТИ БЕЗ МІТОХОНДРІЙ

ЕВОЛЮЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

ГЕНЕТИЧНЕ МОДИФІКУВАННЯ

МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ БАКТЕРІЙ

МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИН

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

БУДОВА Й ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ЙОГО ФУНКЦІЇ

ЛІМБІЧНА СИСТЕМА

БУДОВА Й ФУНКЦІЇ ІМУННОЇ СИСТЕМИ

ПОМІЧНИКИ СЕРЦЯ

КРОВОНОСНІ СУДИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ОРГАНІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ОНТОГЕНЕЗІ

ЛІМФА РОЗКРИВАЄ СВОЇ ТАЄМНИЦІ

БІОГРАФІЇ ВИДАТНИХ БІОЛОГІВ

К. ЛІННЕЙ

К. А. ТИМІРЯЗЄВ

І. П. ПАВЛОВ

В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ

М. І. ВАВИЛОВ

ВАЛЕОЛОГІЯ

АРОМАТЕРАПІЯ

ЗА І ПРОТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНІВ

ДІЄТИ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ

ЕМОЦІЇ

ТАЄМНИЦІ ГІПНОЗУ

ПСИХОЛОГІЯ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ. ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ

ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ

ОБРОБКА І ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ. СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ГЕНЕТИЧНІ АЛГОРИТМИ: СИНТЕЗ ІНФОРМАТИКИ Й БІОЛОГІЇ

НЕЙРОІНФОРМАТИКА ТА ЇЇ ДОДАТКИ

НОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СВІТ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ

ЦЯ ЧАРІВНА ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

ІНТЕЛЕКТ ТА ЕОМ

МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ: ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ Й РОЗВИТОК

КЛАСИФІКАЦІЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ

РОЗВИТОК МОВ ПРОГРАМУВАННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ЕОМ ПРИРОДНОЮ МОВОЮ

НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

СТИСКАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ (БЕЗПОМИЛКОВОСТІ) ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У МЕРЕЖАХ

ЗОВСІМ НЕ СТРАШНИЙ INTERNET

БЕЗПЕКА INTERNET: БРАНДМАУЕРИ

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТУ З МЕТОЮ ОСВІТИ

МУЛЬТИМЕДІА ПК

DVD: НЕДАВНІЙ МІФ СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ

НОУТБУК - ЗБРОЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ В ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ

ОБРОБКА І ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ. СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

БУЛЕВА АЛГЕБРА

КОДИ ГРЕЯ Й АНАЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

ТЕОРЕМА ПІФАГОРА І СПОСОБИ ЇЇ ДОКАЗУ

ЧИСЛА МЕРСЕННА